Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu 2 làm việc tại huyện Chiêm Hóa

Ngày 9/7, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu 2 do đồng chí Đại tá Nguyễn Đăng Khải - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2 làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, quân sự địa phương năm 2019 với Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện; Hội đồng GDQP&AN xã Trung Hòa.

Dự chương trình làm việc có các đồng chí trong đoàn kiểm tra Hội đồng GDQP & AN Quân khu 2, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Trưởng Ban dân quân tự vệ; Trợ lý dân quân Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Huyện Chiêm Hóa có đồng chí Nguyễn Thúy Vinh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN huyện; các đồng chí thành viên Hội đồng GDQP&AN huyện; Hội đồng GDQP&AN xã Trung Hòa.


Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu 2 làm việc tại huyện Chiêm Hóa.

Tại buổi làm việc với đoàn công tác Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu 2, Hội đồng GDQP&AN huyện đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 của huyện. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả cao so với kết hoạch đề ra. Chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng và giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh, toàn dân đi vào nền nếp, có chiều sâu kết hợp với nhiều hình thức phong phú, đa dạng đạt hiệu quả thiết thực. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, học sinh và toàn dân trong nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị tạo môi trường thuận lợi cho phát triển KT-XH của địa phương. Tiếp đó xã Trung Hòa báo cáo tóm tắt kết quả công tác Quốc phòng, quân sự, giáo dục QP&AN với Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu 2.


Đồng chí Nguyễn Thúy Vinh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN huyện báo cáo tóm tắt kết quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của huyện. 

Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu 2 đã kiểm tra hệ thống kế hoạch, sổ sách của Hội đồng Giáo dục quốc an ninh huyện, sổ sách công tác Quốc phòng, quân sự, giáo dục QP&AN xã Trung Hòa. Kiểm tra nhận thức Quốc phòng và an ninh với 100% thành viên Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh huyện và xã Trung Hòa; Kiểm tra thực hành huấn luyện điều lệnh đội ngũ, chiến thuật, kỹ thuật trung đội dân quân cơ động xã Trung Hòa .


Đồng chí Đại tá Nguyễn Đăng Khải - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2 kết luận tại buổi làm việc.

Kết thúc chương trình làm việc, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu 2 đã đánh giá cao việc chấp hành nghiêm túc kế hoạch, nội dung kiểm tra của đoàn với Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh huyện và xã Trung Hòa. Công tác chuẩn bị phục vụ đoàn kiểm tra Quân khu của huyện và xã được chuẩn bị chu đáo, thành phần trong Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh huyện và xã tham gia đầy đủ. Kết quả kiểm tra được đoàn đánh giá toàn diện, làm tốt các nội dung đoàn đã kiểm tra. Đoàn công tác yêu cầu với Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh huyện và xã Trung Hòa tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được, lĩnh hội, khắc phục những tồn tại hạn chế để thực hiện tốt những nhiệm vụ công tác quốc phòng an ninh trong những tháng cuối năm./. 

Theo Chiemhoa.org.vn

Tin cùng chuyên mục