Ban chỉ đạo Nông thôn mới xã Trung Hòa, Huyện Chiêm Hóa

Ban Chỉ Đạo Nông Thôn Mới xã Trung Hòa:

1. Đồng chí: Nguyễn Đình Cung - Bí Thư Đảng ủy Xã, Trưởng ban Chỉ đạo;

2. Đồng chí Lê Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Phó Trưởng ban Chỉ đạo;