Giới thiệu chung Xã Trung Hòa, Huyện Chiêm Hóa

Xã Trung Hòa nằm về phía nam huyện Chiêm Hoá, cách trung tâm huyện 5 km và cách thành phố Tuyên Quang 82 km,  là xã thuộc khu vực I của huyện Chiêm Hóa, có 2 tuyến đường Quốc lộ 2C, ĐH (05) và có con sông gâm chạy qua địa bàn xã; ranh giới tiếp giáp như sau:

- Phía Bắc giáp Thị Trấn vĩnh Lộc.

- Phía Nam giáp với xã Hòa An.

- Phía Đông giáp với xã Vinh Quang.

- Phía Tây giáp với xã Tân Thịnh.

Xã có tổng diện tích đất tự nhiêm 1.584,39 ha với diện tích đất nông - lâm nghiệp 1.286,17 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp 373,78 ha (đất trồng lúa nước 110 ha); đất lâm nghiệp 912,39 ha (đất rừng sản xuất 669 ha).

Xã có 10 thôn: Với 830 hộ, dân số 3.532 khẩu. Gồm 8 dân tộc, trong đó dân tộc tày chiếm 54,5%, dân tộc Kinh chiếm 33,5%, Dân Tộc Nùng chiếm 11,16%, dân tộc Dao chiếm 0,45%, dân tộc Hoa chiếm 0,25%, dân tộc Cao Lan chiếm 0,08%, dân tộc Thái chiếm 0,03%, dân tộc Lô Lô chiếm 0,03%. Là một xã thuần nông với 80% lao động nông nghiệp; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 là 23 đồng/người/năm, đạt 100 %  KH.

Đảng bộ xã có 15 chi bộ trực thuộc, trong đó có 10 chi bộ thôn bản, 03 chi bộ trường học, 01 chi bộ công an và 01 chi bộ Y tế. Xã có đầy đủ hệ thống chính trị xã hội từ xã đến thôn hoạt động hiệu quả, cán bộ công chức xã gồm 19 đồng chí đều đạt chuẩn về trình độ, trong đó qua đào tạo đại học 13/19 đồng chí chiếm 68,4%. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được ổn định và giữ vững.