Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Trung Hòa lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

  • Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Trung Hòa lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

  • Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Trung Hòa lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

  • Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

  • Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy tặng quà chúc mừng Đại hội.

  • Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ xã Trung Hòa lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

  • Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trung Hòa, nhiệm kỳ 2020-2025.