Đồng chí Vũ Đình Tân kiểm tra sản xuất nông nghiệp, công nghiệp trên địa bàn huyện

Ngày 31/01, Đồng chí Vũ Đình Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa đã đi kiểm tra sản xuất nông nghiệp, công nghiệp tại các xã: Trung Hòa, Hòa An, Nhân Lý và Hòa Phú.


Đồng chí Vũ Đình Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa kiểm tra sản xuất tại xã Hòa Phú

Tại các xã đến kiểm tra, đồng chí phó Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa Vũ Đình Tân, đã biểu dương và đánh giá cao công tác đảm bảo cho nhân dân vui Tết, đón Xuân của các địa phương. Đồng thời yêu cầu UBND các xã đi kiểm tra, tuyên truyền vận động nhân dân đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ xuân đúng khung lịch thời vụ. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trước đó đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đã đến thăm không khí sản xuất đầu năm tại nhà máy gạch Hồng Đăng tại xã Trung Hòa.


Đồng chí Vũ Đình Tân, PCT UBND huyện Chiêm Hóa kiểm tra sản xuất tại Nhà máy gạch Hồng Đăng, xã Trung Hòa.

 Theo Kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2020, huyện Chiêm Hóa gieo cấy trên 3.950ha lúa, trên 1.900 ha lạc và trên 1000 ha ngô và một số cây màu khác. Tại các xã, hiện nay nhân dân đang tập trung nhân lực ra đồng để đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, một số xã có tiến độ gieo cấy nhanh như Phúc Sơn, Xuân Quang, Hùng Mỹ, Phúc Thịnh...

Theo Chiemhoa.org.vn

Tin cùng chuyên mục