Đoàn công tác của tỉnh làm việc tại xã Trung Hòa về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ngày 8/5, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã có buổi làm việc xã Trung Hòa về rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kế hoạch, nhu cầu vốn để hoàn thành 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới vào năm 2020. Dự chương trình làm việc có lãnh đạo các cơ quan thành viên BCĐ nông thôn mới của huyện; lãnh đạo cơ quan phụ trách xã; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể xã Trung Hòa.


Lãnh đạo UBND xã Trung Hòa báo cáo tiến độ xây dựng nông thôn mới của xã.

Thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Trung Hòa đã chủ động chỉ đạo, đôn đốc cán bộ chuyên môn phối hợp với Ban Chỉ đạo phát triển các thôn trong việc thực hiện các nhiệm vụ để phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn nhân dân thực hiện và nâng cao các tiêu chí đã đạt. Đảng ủy, UBND xã đã phân công từng cán bộ chuyên môn phụ trách từng tiêu chí, từng thôn, cụm dân cư để nắm bắt tình hình thực tế để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện. Đến thời điểm này xã Trung Hòa đã đạt 15/19 tiêu chí bao gồm các tiêu chí:  Quy hoạch; Giao thông, Thủy lợi; Điện; Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Thu nhập; Hộ nghèo; Lao động có việc làm; Tổ chức sản xuất; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa; Thông tin và truyền thông; Nhà ở dân cư; Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; Quốc phòng và an ninh. Còn 4 tiêu chí chưa đạt cần thực hiện trong năm 2019 gồm 04 tiêu chí: Trường học; Cơ sở vật chất văn hóa; Y tế; Môi trường. Để hoàn thành 04 tiêu chí trên tổng nhu cầu vốn dự kiến cần để tổ chức thực hiện các công việc, nhiệm vụ đảm bảo xã Trung Hòa đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020 là trên 17 tỷ đồng để đầu tư xây dựng: 19 phòng học, phòng chức năng và trang thiết bị của ba trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở. Nâng cấp xây dựng nhà văn hóa và khu thể thao xã; xây dựng mới 02 sân thể thao thôn Tân Lập và Tham Kha; Xây dựng mới trạm y tế và đầu tư trang thiết bị khám chữa bệnh. Điều chỉnh, quy hoạch chi tiết nghĩa trang tập trung của xã, xây dựng tuyến đường mẫu 1km trung tâm xã....Tại buổi làm việc các đại biểu đã bàn các giải pháp, cụ thể các tiêu chí cần thực hiện để phấn đấu hoàn thành, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động  cán bộ đảng viên và nhân dân thực hiện chỉnh trang khuôn viên nhà ở, xây dựng các công trình phụ và làm tốt công tác vệ sinh môi trường, nâng cao và giữ vững 15 tiêu chí nông thôn mới của xã đã đạt được....

Theo Chiemhoa.org.vn

Tin cùng chuyên mục