Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc tại huyện Chiêm Hóa về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 30/5, Đoàn giám HĐND tỉnh do đồng chí Triệu Kim Long, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Chiêm Hóa về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020. Dự buổi làm việc có đồng chí Ma Văn Long, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Ma Văn Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện, các cơ quan thành viên BCĐ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Chiêm Hóa; lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã Kim Bình, Trung Hòa và Kiên Đài.


Toàn cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo của UBND huyện, từ năm 2016 đến nay, huyện Chiêm Hóa đã có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; sự quản lý, điều hành của chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội từ huyện đến cơ sở trong triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, bộ mặt nông thôn của huyện vùng cao Chiêm Hóa đã có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện và nâng cao. Kết cấu hạ tầng thiết yếu đang tiếp tục được đầu tư hoàn thiện; lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế, môi trường được nâng cao; hệ thống chính trị được củng cố; an ninh trật tự xã hội và quốc phòng được giữ vững. Những kết quả đạt được sẽ là tiền đề vững chắc cho sự phát triển bền vững trong xây dựng nông thôn mới trong những năm tiếp theo. Hết năm 2018, toàn huyện đạt 325 tiêu chí, trung bình các xã đạt 13 tiêu chí/xã, tăng 75 tiêu chí so với tháng 12/2016. Trong đó, số xã đạt 19 tiêu chí là 05 xã Kim Bình, Vinh Quang, Yên Nguyên, Hòa Phú và Phúc Thịnh chiếm 20%; 03 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, chiếm 12%; 15 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, chiếm 60%; 02 xã đạt từ 9 tiêu chí, chiếm 8%.

Tại buổi làm việc, UBND huyện Chiêm Hóa cũng đã có những kiến nghị, đề suất với Đoàn giám sát của HĐND tỉnh nhằm khắc phục một số khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương trong huyện. Theo đó, đề nghị UBND tỉnh xem xét, phê duyệt bổ sung và cấp kinh phí cho xã Xuân Quang vào kế hoạch xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, xã Trung Hòa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020; hàng năm cân đối bổ sung kinh phí từ ngân sách tỉnh, chỉ đạo điều tiết lồng ghép các Chương trình, dự án trên địa bàn để hỗ trợ các xã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới; quan tâm bố trí nhiều hơn nữa các nguồn vỗn hỗ trợ phát triển sản xuất giúp nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân…

Theo Kế hoạch, năm 2019, tiếp tục duy trì 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu có thêm 02 xã Tân Thịnh và Xuân Quang hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Năm 2020, bình quân toàn huyện đạt 15 tiêu chí, trong đó có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 04 xã Trung Hòa, Hòa An, Tân An và Ngọc Hội đạt 15-18 tiêu chí; các xã còn lại đạt từ 10 tiêu chí trở lên. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân, các tổ chức chính trị- xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới; tiếp tục thực hiện bê tông hóa 3,9 km đường trục xã, liên xã; trên 11 km đường trục thôn, liên thôn; 4,5 km đường ngõ xóm và trên 29 km đường nội đồng; thực hiện kiên cố hóa 59km kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn theo Nghị quyết số 03 của HĐND tỉnh; thực hiện xóa 212 nhà tạm, nhà dột nát theo chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và nguồn xã hội hóa trong nhân dân; xây dựng mới 8 trường học, 03 Trạm Y tế tại các xã Minh Quang, Tân An, Tân Thịnh và nhiều hạng mục công trình khác.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Triệu Kim Long, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã nhấn mạnh một số nhiệm trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, đó là: đề nghị huyện Chiêm Hóa cần tập trung chỉ đạo một cách toàn diện hơn nữa đến các xã đang trong quá trình chuẩn bị hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; điều chỉnh quy hoạch sao cho phù hợp; cần quản lý và sử dụng hợp lý các công trình phúc lợi trên địa bàn; duy trì hiệu quả hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi, nâng cao chất lượng sản phẩm; tăng cường đẩy mạnh hoạt động các HTX; tập trung triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm đặc trưng; quan tâm đến giải quyết việc làm cho lao động địa phương, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân; duy trì thực hiện tốt tiêu chí số 17 về môi trường; quan tâm hơn nữa đến nhà ở dân cư. Đối với những đề xuất, kiến nghị của huyện, Đoàn giám HĐND tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp và phản ánh tại buổi làm việc với UBND tỉnh./.

Theo Chiemhoa.org.vn

Tin cùng chuyên mục