Xã Trung Hòa diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019

Ngày 7/5, xã Trung Hòa đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019 phần cơ chế. Dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có các đồng chí Đại tá Ma Văn Tiến, Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh; đồng chí Phạm Quang Thanh, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập huyện; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo diễn tập của huyện; đại biểu các xã đến tham quan diễn tập cùng Khung diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Trung Hòa.


Toàn cảnh diễn tập  phần cơ chế.

Trong một ngày, xã Trung Hòa đã tập trung vào diễn tập phần cơ chế với 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển xã vào các trạng thái quốc phòng. Ở giai đoạn này, Khung diễn tập sẽ tập trung vào vấn đề huấn luyện 2, chuyển lực lượng vũ trang xã từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; chuyển xã vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; xử trí tình huống A2. Tập trung triển khai 3 nội dung chính, đó là lực lượng vũ trang xã xác nhận mệnh lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu  từ thường xuyên lên cao; công an nhận mệnh lệnh chuyển lên sẵn sàng chiến đấu; nhận chỉ thị, thông báo của trên chuyển địa phương vào trang thái khẩn cấp về quốc phòng. Hội nghị Đảng ủy xã ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển lực lượng vũ trang xã từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; chuyển xã vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. Hội nghị UBND xã triển khai nhiệm vụ chuyển lực lượng vũ trang xã từ thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; chuyển xã vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. Vấn đề huấn luyện 3, chuyển lực lượng vũ trang xã từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ; chuyển xã vào tình trạng chiến tranh; phòng tránh, đánh trả địch tiến công hỏa lực. Ở vấn đề này Khung diễn tập sẽ tập trung vào thực hiện nội dung 4, tổ chức kỳ họp của Hội đồng nhân dân xã bất thường, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ; chuyển hoạt động xã vào tình trạng chiến tranh.

Giai đoạn 2, Tổ chức chuẩn bị chiến đấu, có 2 vấn đề huấn luyện. Vấn đề huấn luyện 1: Nhận mệnh lệnh chiến đấu phòng thủ, điều chỉnh, bổ sung và thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ của Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị của Trưởng công an xã; kế hoạch của các ban ngành bảo đảm cho chiến đấu phòng thủ. Vấn đề huấn luyện 2, thực hiện giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng, chỉ thị bảo đảm cho chiến đấu phòng thủ. Triển khai nội dung 4, Hội nghị UBND xã giao nhiệm vụ, hiệp đồng, chỉ thị bảo đảm trong chiến đấu phòng thủ. Trong quá trình diễn tập, tuy phần cơ chế có nhiều hội nghị, song khung diễn tập xã Trung Hòa đã vận dụng sáng tạo các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, Nghị định của Chính phủ, tổ chức điều hành từng nội dung đũng trình tự, khoa học, linh hoạt, sát với điều kiện thực tế ở địa phương, phù hợp với điều kiện trong tình trạng về quốc phòng và trong chiến tranh.


Khung diễn tập xã Trung Hòa diễn tập phần cơ chế tại Nhà văn hóa xã.

Khung diễn đã thể hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong điều hành, phát huy được vai trò, chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, chỉ đạo tập trung làm tốt mọi công tác chuẩn bị, triển khai nghiêm túc, toàn diện các nội dung diễn tập. Trong một ngày tổ chức diễn tập, Khung diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Trung Hòa đã tổ chức quán triệt tốt quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác quốc phòng, an ninh, vận dụng linh hoạt, sát với tình hình thực tế ở địa phương. Cuộc diễn tập đã kết thúc tốt đẹp, để có được kết quả đó, là nhờ có sự hiệp đồng xuyên suốt từ Ban chỉ đạo diễn tập cấp huyện đến Khung diễn tập cấp xã cùng các thành phần lực lượng vũ trang tham gia. Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Trung Hòa năm 2019 được đánh giá đạt loại giỏi. Thông qua diễn tập giúp lực l­ượng vũ trang xã Trung Hòa từng b­ước nâng cao khả năng sẵn sáng chiến đấu, đảm bảo xử trí nhanh, kịp thời, có hiệu quả khi có các tình huống xảy ra, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương.


Đồng chí Phạm Quang Thanh, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập huyện kết luận cuộc diễn tập.

 Phát biểu kết luận tại Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Trung Hòa, đồng chí Phạm Quang Thanh, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong Khung diễn tập xã Trung Hòa, đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà xã Trung Hòa và các xã tham gia diễn tập trong năm 2019 cần khắc phục và tập trung thực hiện tốt, đó là: Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị, Nghị định 21 của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ. Quán triệt mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới theo kết luận của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI). Trên cơ sở kết quả diễn tập đã đạt được, tổ chức rút kinh nghiệm ở từng cấp, từng ngành, đồng thời rà soát toàn bộ hệ thống, kế hoạch tác chiến phòng thủ, kịp thời điều chỉnh, bổ sung phơng án phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua thực tiễn diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Trung Hoà và các xã tham gia diễn tập trong thời gian tới cần tiếp tục nghiên cứu, đổi mới về nội dung, phương pháp tổ chức để nang cao chất lượng các cuộc diễn tập./.

Theo Chiemhoa.org.vn

Tin cùng chuyên mục