Hội Liên hiệp Thanh niên xã Trung Hòa tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ngày 3/3, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) xã Trung Hòa đã tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024, đây là 1 trong 2 cơ sở được Hội LHTN huyện chọn làm điểm, rút kinh nghiệm trước khi tổ chức Đại hội các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.


Toàn cảnh Đại hội Hội LHTN xã Trung Hòa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024

Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Hội Liên hiệp thanh niên xã Trung Hòa đã tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội Hội các cấp. 100% các Chi hội triển khai có hiệu quả việc "Học tập và làm theo, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" . Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống vào các ngày lễ lớn của đất nước, của Đoàn, Hội, Đội với những việc làm cụ thể, thiết thực như:  tổ chức các buổi hái hoa dân chủ; biểu diễn văn nghệ; thi đấu cầu lông; giao lưu bóng đá nam, nữ; bóng chuyền hơi… thu hút trên 1.500 lượt hội viên, thanh niên và nhân dân tham gia. Hàng năm 100% chi hội có hoạt động tuyên tuyền nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7  và tổ chức thăm hỏi, tặng 145 xuất quà với tổng trị giá trên 11 triệu đồng. Tổ chức vận động thanh niên tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới.  Vận động trên 500 lượt hội viên, thanh niên tham gia vận chuyển, lắp đặt 165 m cấu kiện bê tông đúc sẵn... Phối hợp với Ban công tác Mặt trận khu dân cư vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân đóng góp xây dựng “Công trình thắp sáng đường quê” với trên 200 bóng đèn có chiều dài gần 9km, tổng kinh phí  trên 140 triệu đồng. Thực hiện phong trào “Thanh niên thi đua lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng”, trong nhiệm kỳ, Hội LHTN xã Trung Hòa phát triển mới 07 mô hình kinh tế với mức thu nhập từ 50 triệu đồng trở lên. Qua các phong trào thi đua, Đoàn xã đã giới thiệu 44 đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng, kết nạp 179 thanh niên vào tổ chức Hội.


Chị  Phạm Thị Minh Thảo, Chủ tịch Hội LHTN xã Trung Hòa, khóa VI, nhiệm kỳ 2014 - 2019 thông qua Báo cáo trình Đại hội.

Đại hội đã thống nhất một số chỉ tiêu cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới đó là: 100% chi hội triển khai có hiệu quả "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và quán triệt, học tập, tuyên truyền Nghị quyết của Đảng, Đoàn các cấp. 90% hội viên, thanh niên trở lên thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% chi hội triển khai thực hiện có hiệu quả “Tháng thanh niên”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”, “Chương trình tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện”. Tham gia thực hiện có hiệu quả chương  trình tham gia xây dựng nông thôn mới; Tỷ lệ tập hợp thanh niên tham gia sinh hoạt tổ chức Hội LHTN từ 85% trở lên, phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp được 100 hội viên mới, giới thiệu 100 thanh niên vào đoàn; Giới thiệu được 65 đoàn viên ưu tú cho Đảng. Phấn đấu có trên 70% các đồng chí đi học nhận thức về Đảng được kết nạp; Hàng năm có trên 70% các chi hội đạt vững mạnh, không có chi hội yếu; Xây dựng 10 mô hình kinh tế thu nhập cao của hội viên thanh niên; Tổ chức vận động từ 75 thanh niên hiến máu tình nguyện;  Tổ chức hỗ trợ và giúp đỡ 05 thanh niên chậm tiến tiến bộ; Tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, tư vấn hướng nghiệp cho 125 người; 45 người được dạy nghề; 142 người được giới thiệu việc làm; 30 người có việc làm sau giới thiệu; 100% các chi hội triển khai thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", 95% hộ gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 100% chi hội tổ chức các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn";  Phấn đấu mỗi năm: Ủy ban Hội xã xây dựng ít nhất 01 công trình thanh niên; 100% chi hội xay dựng ít nhất 01 công trình, phần việc thanh niên thiết thực, hiệu quả.


Các đồng chí ủy viên Hội LHTN xã Trung Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đại hội đã hiệp thương cử 11 anh chị đại diện cho các chi hội, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực tham gia Ủy ban Hội LHTN xã Trung Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024; hiệp thương trực tiếp chức danh Chủ tịch Hội LHTN; hiệp thương cử 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Hội LHTN huyện Chiêm Hóa lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 trong thời gian tới.

Ngay sau khi đại hội kết thúc, Huyện đoàn Chiêm Hóa đã tổ chức họp trao đổi, rút kinh nghiệm nhằm chuẩn bị tốt cho việc tổ chức đại hội Hội Liên hiệp thanh niên ở các xã, thị trấn còn lại trên địa bàn huyện. Trong đó các nội dung được rút kinh nghiệm là: Đổi mới xây dựng chương trình, kịch bản, văn kiện đại hội, công tác nhân sự.

Theo Chiemhoa.org.vn

Tin cùng chuyên mục