Trung Hòa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 2 ngày 21 và 22/6, Đảng bộ xã Trung Hòa đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có các đồng chí: Quan Văn Duyên, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; Nguyễn Thế Nghĩa, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; Hà Thị Hồng, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội LHPN huyện; thành viên tổ công tác của Huyện ủy, cùng 90 đại biểu, đại diện cho đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự Đại hội.


 Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Trung Hòa lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ xã khóa XXI đề ra. Phát triển sản xuất nông – lâm - nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và phát triển vững chắc; tổng thu nhập năm 2020 ước đạt 30,720 tỷ đồng;  thu nhập bình quân đầu người  đạt 36,8 triệu đồng /người/năm, vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra; hệ số sử dụng đất ruộng đạt 2,8 lần; giá trị thu nhập bình quân trên 1 đơn vị diện tích đạt 100 triệu đồng/ha. Duy trì diện tích mía nguyên liệu, sản lượng hàng năm trên 46.000 tấn; phát triển cây ăn quả với diện tích 68,6ha. Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm đặc trưng, cây cam sành và cót đan được chọn là sản phẩm đặc trưng của xã. Chăn nuôi tiếp tục được đẩy mạnh phát triển theo quy mô gia trại, trang trại, tỷ trọng chăn nuôi chiếm 42,6% tổng giá trị sản phẩm nông, lâm nghiệp. Chú trọng phát triển thủy sản, hiện toàn xã có 45 lồng cá, trên 7,5ha mặt nước ao hồ, sản lượng thịt cá trên 32 tấn. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được tăng cường, trong 5 năm xã đã trồng mới được 251ha rừng; tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ được đẩy mạnh phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch tổng hợp, giá trị thương mại dịch vụ bình quân đạt 165,12 tỷ đồng/năm.


Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Trung Hòa lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay xã đã hoàn thành 16/19 tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu trong năm 2020 về đích nông thôn mới. Trong 5 năm đã được đầu tư trên 14 tỷ đồng làm mới trên 9,5 km đường nội đồng; 10 nhà văn hóa thôn; 5,6 km kênh mương; 3 sân thể thao, nhà bia ghi tên liệt sỹ của xã… Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn xã; Lĩnh vực VH-XH  đó có bước chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, tỷ lệ huy động trẻ dưới 3 tuổi đi mẫu giáo đạt 26%; trẻ mẫu giáo 5 tuổi đạt 100%; chất lượng phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”  được nâng lên, hàng năm có trên 90% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; trên 80% thôn bản đạt khu dân cư văn hóa; Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được nâng lên, đến nay tỷ lệ nhân dân tam gia bảo hiểm y tế chiếm trên 90%; trong nhiệm kỳ, đã phối hợp tổ chức 7 lấp đào tạo nghề cho 245 lao động nông thôn; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt42,5%; tỷ lệ hộ nghèo của xã đến nay giảm còn 2,17%. Công tác QP- AN được giữ vững. MTTQ phát huy tốt vai trò tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới


Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Công tác xây dựng đảng được quan tâm chú trọng quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4 khóa XI, khóa XII gắn với đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm tỷ lệ cán bộ công chức được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên chiếm 100%; trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% số chi bộ hoàn thành nhiệm vụ trở lên; trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 39 đảng viên mới.  Công tác kiểm tra giám sát được thực hiện theo đúng quy trình, quy định. Phong trào thi đua dân vận khéo tiếp tục được triển khai nhân rộng các mô hình, điển hình dân vận khéo.


Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy tặng quà chúc mừng Đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sang tạo, phát triển” Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Trung Hòa  lần thứ XXII đã đề ra 17 chỉ tiêu chủ yếu và 2 nhiệm vụ trọng tâm. Phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 56 triệu đồng/người/năm;phấn đấu hoàn thành xã nông thôn mới;  nâng giá trị sản xuất trên 1ha đất ruộng đạt 110 triệu/ha; giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp đạt trên 72 tỷ đồng;  hàng năm có 95% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 90% số thôn bản đạt khu dân cư văn hóa; giải quyết việc làm cho 1.250 lao động; phấn đấu kết nạp 35 Đảng viên mới…; 2 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ, đó là: Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, trọng tâm là phát triển chăn nuôi, đẩy mạnh công tác lao động việc làm, thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao; Nâng cao vai trò trách nhiệm , chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, đảng viên.


Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ xã Trung Hòa lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.


Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trung Hòa, nhiệm kỳ 2020-2025.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Đình Cung, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Chiêm Hóa nhiệm kỳ 2020 -2025./.

Theo Chiemhoa.org.vn

Tin cùng chuyên mục