UBND huyện tổ chức họp kiểm điểm tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2020

Sáng 08/5, UBND huyện Chiêm Hóa đã tổ chức họp kiểm điểm tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới 4 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ các tháng tiếp theo năm 2020. Dự họp có các cơ quan thành viên BCĐ xây dựng nông thôn mới huyện; lãnh đạo Ủy ban MTTQ, một số cơ quan chức năng huyện; UBND các xã: Trung Hòa, Nhân Lý, Tân An, Trung Hà, Hùng Mỹ, Ngọc Hội. Đồng chí Vũ Đình Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Đến hết tháng 4/2020, toàn huyện Chiêm Hóa đạt 350 tiêu chí, bình quân các xã đạt 14,00 tiêu chí/xã, trong đó có 07 xã đạt 19 tiêu chí, 01 xã đạt 16 tiêu chí; 16 xã đạt 10 - 14 tiêu chí. Hiện nay, các xã đã có quy hoạch tổng thể nông thôn mới và ban hành quy chế quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới theo quy định. Các xã, thị trấn đang tiến hành các bước để thực hiện xây dựng, sửa chữa, nâng cấp 08 nhà văn hóa trung tâm xã và 17 nhà văn hóa thôn gắn với sân thể thao và khuôn viên. 100% số xã trên địa bàn đạt tiêu chí về viễn thông và internet. Đã làm mới, xóa nhà tạm, dột nát được 23/152 nhà; sửa được 121/640 nhà, đạt 18% so với kế hoạch, tỷ lệ người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 90%. Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã thường xuyên chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội; chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng; An ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững tạo tiền đề cho phát triển kinh tế xã hội.


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Đình Tân chủ trì cuộc họp.

Về công tác hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa, trên cơ sở các danh mục các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm năm 2020 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, huyện Chiêm Hóa có trên 1 tỷ 600 triệu đồng thực hiện 04 dự án:  Dự án hỗ trợ phát triển chăn nuôi trâu thịt an toàn sinh học liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nuôi trồng thủy sản liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn xã Yên Lập; Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm chè Pà Thẻn liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn xã Linh Phú; Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cây Lúa chất lượng cao Nam Hương 4, liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn xã Tân Mỹ.

Đối với 02 xã thực hiện mục tiêu hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020: xã Trung Hòa đạt 16/19 tiêu chí, đang phấn đấu thực hiện đạt 03 tiêu chí là Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa và Y tế; xã Nhân Lý đạt 13/19 tiêu chí, phấn đấu thực hiện hoàn thành 06 tiêu chí năm 2020 là Giao thông; Trường học; Cơ sở vật chất văn hóa; Nhà ở dân cư; Thu nhập; Môi trường và an toàn thực phẩm.


Đại biểu thảo luận tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, bàn các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, nhất là 02 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Trong đó, trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc thực hiện các tiêu chí của 02 xã, các đại biểu đã nêu thực trạng, nguyên nhân, bàn giải pháp khắc phục. Đặc biệt đối với xã Nhân Lý, do xuất phát điểm thấp, còn nhiều khó khăn thì các các tiêu chí như thu nhập, môi trường và an toàn thực phẩm cần sự nỗ lực, phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự chung tay, phấn đấu của nhân dân và sự vào cuộc, phối hợp của các cơ quan liên quan.

Trong thời gian tới, huyện Chiêm Hóa phấn đấu nâng tiêu chí bình quân toàn huyện lên trên 15 tiêu chí/xã năm 2020. Có thêm 02 xã (Trung Hòa và Nhân Lý) hoàn thành đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2020. Duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Kim Bình, Yên Nguyên, Vinh Quang, Hòa Phú, Phúc Thịnh, Tân Thịnh, Xuân Quang. Toàn huyện có 02 thôn (Bó Củng, xã Kim Bình; thôn Phong Quang, xã Vinh Quang) được công nhận “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu”.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Đình Tân yêu cầu: Trên cơ sở kế hoạch của UBND huyện, các xã, các cơ quan đơn vị rà soát các nội dung, các tiêu chí cần quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra. Đối với 02 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 tiếp tục khẩn trương triển khai các nhiệm vụ mà kế hoạch xây dựng nông thôn mới xã đề ra; bám sát sự chỉ đạo của BTV huyện ủy, UBND huyện; thực hiện tốt các chỉ tiêu thuộc trách nhiệm của xã và của nhân dân trong thực hiện xây dựng nông thôn mới...Quyết tâm phấn đấu đạt các mục tiêu, kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2020 đã đề ra./.

Theo Chiemhoa.org.vn

Tin cùng chuyên mục