UBND huyện tổ chức họp kiểm điểm tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2020

Sáng 08/5, UBND huyện Chiêm Hóa đã tổ chức họp kiểm điểm tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới 4 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ các tháng tiếp theo năm 2020. Dự họp có các cơ quan thành viên BCĐ xây dựng nông thôn mới huyện; lãnh đạo Ủy ban MTTQ, một số cơ quan chức năng huyện; UBND các xã: Trung Hòa, Nhân Lý, Tân An, Trung Hà, Hùng Mỹ, Ngọc Hội. Đồng chí Vũ Đình Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Hiệu quả vụ đông ở Soi Chinh

Vụ đông là vụ sản xuất thứ ba trong năm sau hai vụ lúa, tạo thêm nguồn thu nhập cho nông dân. Tại thôn Soi Trinh xã Trung Hòa, nhiều năm nay vụ đông ...