Trung Hòa triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình

Mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp" được Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Trung Hòa triển khai thu được nhiều kết quả khả quan, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn ở địa phương.